Prop. 127 S (2010–2011)

Endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap»

Endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap»

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget