Prop. 138 L (2010–2011)

Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.)

Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget