Prop. 144 L (2012–2013)

Lov om omsetning av bøker (bokloven)

Lov om omsetning av bøker (bokloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget