Prop. 144 L (2012–2013)

Lov om omsetning av bøker (bokloven)

Lov om omsetning av bøker (bokloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget