Prop. 15 L (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Endringer i studentsamskipnadsloven

Endringer i studentsamskipnadsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget