Prop. 151 S (2011–2012)

Endringar i ”Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”

Endringar i ”Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget