Prop. 153 L (2012–2013)

Endringer i passloven (politiets adgang til å benytte passregisteret)

Endringer i passloven (politiets adgang til å benytte passregisteret)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget