Prop. 154 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.)

Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget