Prop. 154 L (2012–2013)

Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.)

Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget