Prop. 161 L (2012–2013)

Endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv.

Endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget