Prop. 162 L (2012–2013)

Endringer i utlendingsloven (familieinnvandring for særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep).

Endringer i utlendingsloven (familieinnvandring for særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep).

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget