Prop. 167 S (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Forsvarsdepartementet

Endringar i “Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”

Endringar i “Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget