Prop. 167 S (2012–2013)

Endringar i “Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”

Endringar i “Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget