Prop. 172 S (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Finansiering av Miljøpakke Trondheim trinn 2

Finansiering av Miljøpakke Trondheim trinn 2

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget