Prop. 172 S (2012–2013)

Finansiering av Miljøpakke Trondheim trinn 2

Finansiering av Miljøpakke Trondheim trinn 2

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget