St.prp. nr. 85 (2008-2009)

Om delvis bompengefinansiering av trinn 1 av miljøpakke for transport i Trondheim

Om delvis bompengefinansiering av trinn 1 av miljøpakke for transport i Trondheim

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget