Prop. 18 S (2011–2012)

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget