Prop. 183 L (2012–2013)

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (navneendring for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning mv.)

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (navneendring for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget