Prop. 186 S (2012–2013)

Samtykke til ratifikasjon av avtale om våpenhandel av 2. april 2013

Samtykke til ratifikasjon av avtale om våpenhandel av 2. april 2013

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget