Proposisjoner til Stortinget

Prop. 19 L (2012–2013)

Endringer i lov om Folketrygdfondet (endringer i styreordningen)

Endringer i lov om Folketrygdfondet (endringer i styreordningen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget