Prop. 198 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Arbeidsdepartementet

Endringar i forskotteringsloven, folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (samleproposisjon hausten 2013)

Endringar i forskotteringsloven, folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (samleproposisjon hausten 2013)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget