Prop. 199 L (2012–2013)

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget