Prop. 202 L (2012–2013)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget