Prop. 130 L (2010 – 2011)

Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget