Prop. 48 L (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketrygden)

Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketrygden)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget