St.meld. nr. 12 (2004-2005)

Pensjonsreform – trygghet for pensjonene

Pensjonsreform – trygghet for pensjonene

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget