St.meld. nr. 12 (2004-2005)

Pensjonsreform – trygghet for pensjonene

Pensjonsreform – trygghet for pensjonene

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no