NOU 2004: 1

Modernisert folketrygd

Modernisert folketrygd — Bærekraftig pensjon for framtida

Les dokumentet