NOU 2004: 1

Modernisert folketrygd— Bærekraftig pensjon for framtida

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet og Sosialdepartementet

Regjeringen Stoltenberg oppnevnte ved kongelig resolusjon av 30. mars 2001 en kommisjon for å avklare hovedmål og prinsipper for et samlet pensjonssystem. Pensjonskommisjonen la fram en foreløpig rapport om mål, prinsipper og veivalg for pensjonssystemet den 4. september 2002. Pensjonskommisjonen legger med dette fram sin endelige innstilling.

Oslo 13. januar 2004

Sigbjørn Johnsen leder

Eva Birkeland

Terje Johansen

Rigmor Kofoed-Larsen

Sverre Myrli

Hilde Olsen

Trond Reinertsen

Asbjørn Rødseth

Endre Skjørestad

Hill-Marta Solberg

Ketil Anton Stene

Henriette Westhrin

Inger-Marie Ytterhorn

Bjørn Halvorsen (Sekretariatsleder)

Tomas Berg

Arne Magnus Christensen

Hege G. Eliassen

Jan Kristensen

Frank Myhre

Anita M. Sivertsen

Arent Skjæveland

Lars Wahl

Til forsiden