St.meld. nr. 5 (2006-2007)

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget