Proposisjoner til Stortinget

Prop. 3 L (2012–2013)

Endringar i jordskifteloven

Endringar i jordskifteloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget