Prop. 3 S (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetak og andre investeringer

Omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetak og andre investeringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget