Prop. 33 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Forsvarsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Forsvarsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget