Prop. 41 L (2013–2014)

Endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

Endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget