Prop. 148 L (2011–2012)

Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget