Prop. 41 S (2009-2010)

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Forsvarsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget