Prop. 42 S (2010–2011)

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget