Proposisjoner til Stortinget

Prop. 43 L (2012–2013)

Endringer i rettsgebyrloven (reduksjon av tinglysingsgebyrene)

Endringer i rettsgebyrloven (reduksjon av tinglysingsgebyrene)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget