Prop. 49 L (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.)

Endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget