St.meld. nr. 33 (2007-2008)

Eit sterkt lokaldemokrati

Eit sterkt lokaldemokrati

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no