Høyring - endringar i kommunelova

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 06.12.2010