Prop. 5 L (2013–2014)

Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven

Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget