Prop. 57 L (2012–2013)

Endringer i forsvarspersonelloven

Endringer i forsvarspersonelloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget