Prop. 6 L (2013–2014)

Endringer i tinglysingsloven

Endringer i tinglysingsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget