Prop. 62 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget