Prop. 64 L (2010–2011)

Endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.)

Endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget