Prop. 64 L (2010–2011)

Endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.)

Endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget