Prop. 7 L (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Endringer i adopsjonsloven og ­barnevernloven

Endringer i adopsjonsloven og ­barnevernloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget