Prop. 7 L (2009-2010)

Endringer i adopsjonsloven og ­barnevernloven

Endringer i adopsjonsloven og ­barnevernloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget