Prop. 76 L (2012–2013)

Endring i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Endring i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget