Prop. 78 L (2012–2013)

Endringer i kirkeloven

Endringer i kirkeloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget