Prop. 82 L (2011–2012)

Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven

Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget