Proposisjoner til Stortinget

Prop. 86 L (2012–2013)

Endring i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Endring i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget