Prop. 96 L (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Endringar i straffelova 1902 mv. (straffebod mot kjernefysisk terrorisme mv.)

Endringar i straffelova 1902 mv. (straffebod mot kjernefysisk terrorisme mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget