Prop. 96 L (2011–2012)

Endringar i straffelova 1902 mv. (straffebod mot kjernefysisk terrorisme mv.)

Endringar i straffelova 1902 mv. (straffebod mot kjernefysisk terrorisme mv.)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget