Prop. 99 L (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Helse- og omsorgsdepartementet

Endringar i helseregisterlova mv. (etablering av Norsk helsearkiv m.m.)

Endringar i helseregisterlova mv. (etablering av Norsk helsearkiv m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget