Prop. 99 L (2011–2012)

Endringar i helseregisterlova mv. (etablering av Norsk helsearkiv m.m.)

Endringar i helseregisterlova mv. (etablering av Norsk helsearkiv m.m.)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget