NOU 2006: 5

Norsk helsearkiv – siste stopp for pasientjournalene

Norsk helsearkiv – siste stopp for pasientjournalene — Om arkivdepot for spesialisthelsetjenesten

Les dokumentet