NOU 2006: 5

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk helsearkiv – siste stopp for pasientjournalene

Norsk helsearkiv – siste stopp for pasientjournalene — Om arkivdepot for spesialisthelsetjenesten

Les dokumentet