Prop. 1 S Tillegg 1 (2022–2023)

For budsjettåret 2023 — Endring av Prop. 1 S (2022–2023) Statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (orientering om prisjustering av kostnadsrammer for nye lufthavner og økte utgifter til riksveiferjedriften og ordningen med gratis ferjer)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget